Tony Sams - A thousand miles apart - Tishman - VG+